tomvandoveren@gmail.com          06-22979281                                                    

  ABN-Amro: 476406803             IBAN: NL67ABNA0476406803            BTW: NL 112144196 B01          KvK-Rotterdam: 24179964                                             foto: eigen werk (boven: Weena, Rotterdam)

HOME
Expertise      

vDma heeft door de jaren ruime kennis en expertise opgebouwd. Professionaliteit wordt gecombineerd met creativiteit om het onderzoek maximaal te laten aansluiten bij de wensen van de klant. Ongeacht de overeenkomsten, is ieder product of dienst anders en vraagt daarom om een flexibele omgang met het onderzoek.

Fasering: Elk onderzoek is ingebed in de bedrijfs- of organisatiestrategie en -beleid. Nadenken over de inzet van onderzoek begint met de vaststelling van de probleem- en doelstellingen, niet met de bepaling van het budget, de onderzoeksmethode of de formulering van een vragenlijst.

In tweede of zelfs pas in derde instantie worden afwegingen gemaakt op basis van reeds aanwezige kennis, gewenste diepgang en financiƫle ruimte. Een goed onderzoeksdesign en passende projectplanning zijn cruciaal voor een bevredigend resultaat. Het veldwerk dient met zorg te worden voorbereid en uitgevoerd. Het uitvoerend onderzoeksdeel wordt gevolgd door terzakekundige analyse en rapportage.

       
Kwalitatief onderzoek      
Deskresearch Er is meer info dan vaak wordt gedacht. Vergeten worden vaak de gesprekken met medewerkers van de klant: inventarisatie en ordening van de aanwezige kennis. Oa. internet goed afstruinen. Analyses op basis van bestaande databases.
Individuele interviews > 15 Gesprekken met de doelgroep. Zeer geschikt voor innovatieve/nieuwe producten en diensten, die ter plekke kunnen worden gedemonstreerd. Ook ter voorbereiding van kwantitatief onderzoek. Op lokatie of telefonisch.                   
Groepsgesprekken 6-10 Personen per keer. Een speciale rol is weggelegd voor de interactie tussen de deelnemers. Incl. meekijken door klant.
Expertmeetings Onafhankelijke gespreksleiding. Professionele deskundigen, wetenschappers worden uitgenodigd om te discussieren met medewerkers van de klant. Tevens organisatie conferenties.
       
Kwantitatief onderzoek
Analyse en rapportage Analyseren van de kwantitatieve gegevens en terugkoppeling in het gewenste format. Beantwoording van de probleem- en doelstellingen. Meer dan alleen het maken en lezen van tabellen.
Ondersteuning veldwerk Via netwerk snelle toegang tot vertrouwde callcenters en online hosting. Bijsturing tijdens het veldwerk kan noodzakelijk en zinvol blijken. Het is zaak vinger aan de pols te houden. vDma kan worden gevraagd het geschikte veldwerkbureau te helpen selecteren (al dan niet via een aanbestedingsprocedure), hen te briefen, en de voortgang en kwaliteit van het veldwerk te bewaken.
Begeleiding medewerkers Ondersteuning bij iedere fase van onderzoek. Als externe expertise nodig is of gewoon wat extra menskkracht. Op project- of interimbasis.